Jos Teunis voor vrouwen

Depressie en angsten

Depressie
Een depressie is een stemmingsstoornis die zich kenmerkt door een verlies aan levenslust of een zwaar terneergeslagen stemming. Niet iedere depressieve, sombere of verdrietige stemming is een psychische aandoening. Depressie kan optreden zonder aanwijsbare oorzaak maar kan zich ook voordoen bij het verlies van een dierbare of ernstige ziekten, zoals kanker, Aids, hypothyreoïdie (traag werkende schildklier), virale infecties en neurologische aandoeningen.
Depressieve klachten zoals stemmingswisselingen, huilbuien, lusteloosheid worden veel genoemd door vrouwen in de PMS fase en de pre- en postmenopauze. De overgang kan (gelukkig) geen echte psychische depressie in gang zetten. Het kan vrouwen wel het gevoel geven depressief te zijn. Ook angstig zijn en ‘beren op de weg zien’, geen beslissingen kunnen nemen, is een veel gehoorde klacht tijdens de overgangsjaren.

Voeding- en leefstijl adviezen kunnen een goede verbetering geven. Uiteraard is analyseren van de situatie en soms het inzetten van onderzoek noodzakelijk om tot een behandeling te komen.

Vrouwen hebben bij het idee van ‘de overgang’ vaak de leeftijd van 50 jaar of ouder in hun hoofd. Helaas dient de overgang, met de genoemde symptomen, zich veel eerder aan. Gemiddeld komen vrouwen vanaf een leeftijd van 45 jaar of eerder in de overgang. Juist de psychische klachten / stemmingswisselingen zijn vaak de eerste symptomen van oestrogeen verlies / startende overgang . 

Angsten
Angst is een beklemmende emotionele toestand met gevoelens van spanning en onrust.
Naast psychische angststoornissen kunnen deze ook gerelateerd zijn aan hormonale veranderingen.