Jos Teunis voor vrouwen

Osteoporose

Osteoporose is een algehele of plaatselijke afname van de botdichtheid van het skelet.
Hierdoor worden de botten minder sterk en is het risico op botbreuken sterk verhoogd. Osteoporose verloopt in het begin symptoomloos. In een later stadium kan het leiden tot pijn. De oorzaken kunnen zijn; familiaire belasting (in de lijn van vader of moeder), hormonale factoren, langdurig gebruik van corticosteroïden, inactiviteit, diabetes, anorexia nervosa (in verleden). Osteoporose kan ook ontstaan door langdurige deficiënties in de voeding bijvoorbeeld ten gevolgen van darmproblemen. En de veel voorkomende vit D3 deficiëntie.

Tijdens de overgang is vooral preventieve oplettendheid geboden bij vrouwen die vervroegd in de overgang komen en vrouwen met een fragiele bouw, BMI 19 of minder.

Zeker voor vrouwen met een familiaire belasting is het raadzaam een risicoprofiel op te maken. En indien geïndiceerd onderzoek aan te vragen. Informatie en advies over voeding en levensstijl is een belangrijk onderdeel tijdens een consult. Zuivel als belangrijkste bron van calcium is al lang achterhaald. Maar waar zit dan wel goed opneembare calcium in? Het aanvullen van de dagelijkse voeding met voedingssupplementen kan een advies zijn.