Jos Teunis voor vrouwen

Praktijkgegevens

Als verpleegkundige ingeschreven in het BIG register onder nummer 69012744830

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34321617

Bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering via VvAA

Klachtafhandeling via Geschilleninstantie voor Complementaire en Alternatieve zorg S.A.C.G.

Verklaring van Goed gedrag: Datum afgifte 29 maart 2017, AGB code 90042042

Ingeschreven in het kwaliteitsregister van de beroepsvereniging V&VN

Aangesloten bij de Dutch Menopause Society.