Jos Teunis voor vrouwen

Praktijksluiting

De praktijk is gesloten tot en met 22 september. Na 22 september kunt u weer contact met mij opnemen.

De wachttijd voor een nieuwe afspraak is ongeveer 6 weken.

Ik maak u er op attent dat tot eind 2020 er alleen consulten mogelijk zijn middels beeldvideo bellen met Zoom.

Praktijk Diemen Zuid

De praktijk is gevestigd in Diemen Zuid. Voor het maken van een afspraak kunt u het contactformulier gebruiken. 

 

Praktijkgegevens

Praktijkadres: Knoopkruid 64, 1112 PV Diemen Zuid

Telefoon: 06 - 43650653

Als verpleegkundige ingeschreven in het BIG register onder nummer 69012744830

Aangesloten bij MBOG: Lidcode 602 TL

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34321617

Bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering via VvAA

Klachtafhandeling via Geschilleninstantie voor Complementaire en Alternatieve zorg S.A.C.G.

Verklaring van Goed gedrag: Datum afgifte 29 maart 2017, AGB code 90042042

Ingeschreven in het kwaliteitsregister van de beroepsvereniging V&VN

Aangesloten bij de Dutch Menopause Society.

Tariefinformatie

Consult 60 minuten: € 85,00

Beantwoorden vraag (per 50 woorden) via E mail: € 10,00 (alleen voor klanten die eerder in consult zijn geweest)